+34 963 980 700 gamaser@gamaser.es

Aigua Potable

01

XARXES

Establiment d’un servei de presa de mostres programades determinat pel Pla d’Autocontrol del municipi amb determinació dels paràmetres analítics i disposició d’aquests, en temps real, així com l’emissió de l’oportú informe una vegada determinats tots els paràmetres d’una anàlisi.

DESCÀRREGA

 

02

Aixeta del consumidor

L’aigua potable ha de complir l’RD 140/2003 en el punt en el qual ix de les aixetes del consumidor no sols en determinats punts de la xarxa de distribució.
La qualitat de l’aigua es veu alterada pel seu pas a través de les xarxes interiors particulars sent els responsables del seu manteniment.

DESCÀRREGA

 

03

Legionel·losi

El bacteri de la Legionel·la es troba en tota mena d’instal·lacions d’aigua. Segons la normativa vigent, s’ha de registrar diàriament la temperatura dels elements d’acumulació, atés que aquest és el paràmetre que ens índia el factor de risc en les condicions d’ús de les instal·lacions ACS.

La instal·lació de dispositius IoT per a mesurament del paràmetre de temperatura ens ha permés monitorar en temps real mitjançant plataforma intel·ligent i generar alarmes de caràcter preventiu.

DESCÀRREGA

04

Neteja de depòsits

Per a donar compliment al RD 140/2003 es fa necessari procedir periòdicament a la neteja i desinfecció dels depòsits municipals d’aigua potable, amb la condició de mantindre els mateixos en condicions higièniques adequades.

DESCÀRREGA

 

05

Cloració

La potabilització més habitual en poblacions proveïdes a través de captacions es realitza mitjançant l’addició d’hipoclorit sòdic i, en menor mesura, de clor gas a l’aigua bruta, per a procedir a la seua desinfecció bacteriològica.

L’RD 140/2003 estableix els requeriments de valors de clor lliure mínim i màxim amb la condició de garantir una adequada desinfecció.

DESCÀRREGA

 

06

Monitoratge

Gestió i explotació de forma centralitzada i en temps real de la qualitat de l’aigua quant a nivells de clor lliure en xarxa i paràmetres específics en funció de la
problemàtica de cada proveïment (pH, terbolesa, nitrats, etc…).

DESCÀRREGA

 

Abrir chat
1
Habla con nosotros
GOlab PCR (Individuales y Grupos)
Hola 👋
¿En que podemos ayudarte?
Nuestro horario es de lunes a jueves de 08:00h a 18:00h y los viernes de 08:00 a 14:30