+34 963 980 700 gamaser@gamaser.es

Política de Prevenció de delictes

GOlab ha assumit la responsabilitat de realitzar una gestió activa del compliment normatiu en general, i de la prevenció de delictes corporatius en particular.

General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L. d’ara en avant Golab, empresa del Grup Global Omnium, a través del compromís adquirit pel Consell d’Administració de l’empresa matriu, d’Aigües de València, S.A., recollit en aquesta Política de Compliment Normatiu i Prevenció de Delictes, assumeix la responsabilitat de realitzar una gestió activa del compliment normatiu en general, i de la prevenció de delictes corporatius en particular.

Aquesta política és aplicable a tots els empleats, directius i consellers de Golab i les seves filials en l’àmbit del cicle integral de l’aigua.

Els principis que inspiren aquesta política són els de legalitat, deguda diligència i gestió del risc. Golab està adherida al model de Global Omnium per a la identificació i control de requisits legals, incloent-hi els delictes a prevenir que puguen donar lloc a responsabilitat penal de la persona jurídica.

El Comité d’Auditoria establit pel Consell es constitueix com a Òrgan de Supervisió, amb poders autònoms d’iniciativa i control, responsable de supervisar el funcionament i l’observança d’aquests models. Així mateix, es dota a l’organització d’un responsable de compliment amb l’encàrrec de mantindre i impulsar la prevenció de delictes en el si d’aquesta.

Tota conducta reprotxable penalment està absolutament prohibida i els incompliments seran sancionats d’acord amb el sistema disciplinari aplicable en cada cas. Global Omnium identificarà activitats de Golab en les quals puguen ser comesos delictes que puguen donar lloc a responsabilitat penal de la persona jurídica, controlarà l’exposició al risc a través de mesures i controls preventius, impartirà formació a empleats i directius i establirà mecanismes de consulta i denúncia interna amb garanties de confidencialitat i no represàlia.

Abrir chat
1
Habla con nosotros
GOlab PCR (Individuales y Grupos)
Hola 👋
¿En que podemos ayudarte?
Nuestro horario es de lunes a jueves de 08:00h a 18:00h y los viernes de 08:00 a 14:30